Κανονισμοί Σχολής

1.Tα μαθήματα της σχολής ξεκινάνε από 1η Όκτώβρη  και τελειώνουν 30 Ιούνιου .Η σχολή Χορού τηρεί τις αργίες των Σχολείων. Αργίες θεωρούνται οι ισχύουσες και για τα σχολεία κατώτερης και μέσης εκπαίδευσης.


2.Όροι πληρωμής :Τα δίδακτρα πρέπει να καταβάλλονται μέχρι τις 5 έκαστου μήνα. Εάν, για κάποιο προσωπικό λόγο, ο μαθήτης απουσιάσει για κάποιο χρονικό διάστημα απο τα μαθήματα, ο μήνας πληρώνεται κανονικά. Η φοίτηση είναι 9 μήνη. Σε περίπτωση που αποφασίσει να διακόψει τα μαθήματα, έχει  υποχρέωση να ενημερώσει την γραμματεία εγκαίρως, αλλιώς τα δίδακτρα καταβάλλονται κανονικά. 


3.Η Σχολή συνεργάζεται με το ISTD (Imperial Society Teachers of Dancing)  του Λονδίνου και παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές της να δίνουν εξετάσεις χορού διαβάθμισης, ISTD ,το οποίο αναγνωρίζεται από την Βρετανική Αρχή Τίτλων Σπουδών και Διδακτέας Ύλης (OCA). Οι εξετάσεις είναι προαιρετικές για τους μαθητές της σχολής. Οι μαθητές που θα λάβουν μέρος ,θα επιλεχθούν απο την καλλιτεχνική διευθύντρια της σχολής.Τα εξέταστρα θα πρέπει να καταβάλλονται μαζί με την αίτηση της εξέτασης(Ιανουάριο).O μαθητής θα πρέπει να παρακολουθεί όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του και να μην κάνει απουσίες άνευ ουσιαστικού λόγου. Η Σχολή έχει το δικαίωμα να αναβάλλει τις εξετάσεις του μαθητή αν κρίνει ότι έχει πολλές απουσίες.


4.Κάθε 2ο χρόνο ,τον μήνα Ιούνιο ,η σχολή πραγματοποιεί παράσταση σε κάποιο θέατρο της Αθήνας, στην οποία είναι υποχρεωτική να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές της σχολής.Η επιβάρυνση για κάθε μάθητη είναι το κόστος του κουστουμίου που θα φορέσει καθώς και η συμβολή του στα έξοδα του θέάτρου (πρόσκληση).


5.Όλοι οι μαθητές πρέπει να φέρουν βεβαίωση από παθολόγο ή καρδιολόγο, ότι μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα χορού.


6.Οι μαθητές πρέπει να φοράνε την ανάλογη ενδυμασία της κάθε τάξης.Τα μαλλία πρέπει να είναι μαζεμένα και κότσο για τα μαθήματα του μπαλέτου.Τα παπόυτσια πρέπει να είναι του χορού.


7.Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα διδασκαλίας σε άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένα στο μαθητολόγιο της σχολής.


8.Σε πέριπτωση αλλάγης στοιχείων του μαθήτη ,θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα την σχολή χορού.


9.Για την καλή και ασφαλή λειτουργία της σχολής το προσωπικό ,οι γονείς και οι μαθητές καλούνται να τηρούν τους παραπάνω κανονισμούς.